kontakt@prokorym.pl 661­-079-­589, 600­-253-­106
Kancelaria Prokorym

O nas

Kancelaria adwokacko – radcowska „PROKORYM” świadczy wszechstronną pomoc prawną adresowaną do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Zajmujemy się szeroko rozumianą obsługą prawną przedsiębiorców, w tym stałą obsługą prawną, świadczymy pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego, przygotowujemy i opiniujemy umowy handlowe.

Kancelaria posiada także uprawnienia do reprezentowania stron w sądach kościelnych w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego.

Więcej

Świadczymy pomoc prawną w sprawach z zakresu:

Prawa cywilnego
W tym między innymi roszczenia o zapłatę, sprawy dotyczące własności i współwłasności rzeczy, zasiedzenia, roszczenia z umów, odszkodowania, zadośćuczynienia.
Prawa spadkowego

W tym stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, o zachowek, rozporządzenia testamentowe, umowy dotyczące spadku.

Prawa rodzinnego

W tym sprawy o rozwód, separację, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, o władzę rodzicielską.

Prawa karnego

Działanie w charakterze obrońcy podejrzanego i oskarżonego, reprezentowanie interesów pokrzywdzonego w procesie karnym, odroczenia i przerw w wykonywaniu kar pozbawienia wolności.

Prawa pracy

W tym sprawy dotyczące stosunku pracy, zawarcia i wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowania, przywrócenie do pracy.

Prawa administracyjnego

Doradztwo prawne i reprezentacja w sprawach z zakresu prawa administracyjnego przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.